Skip to main content
MarCom

Merenduskomisjon - tegeleb meresadamate ja laevateede valdkonna küsimustega

RecCom

Väikesadamate komisjon - tegeleb sportliku- ja hobimeresõidu küsimuste ning seostega kaubanduslikku jm meresõitu

EnviCom

Keskkonnakomisjon - tegeleb nii üldiste kui spetsiifiliste küsimustega navigatsiooni jätkusuutlikkuse ja keskkonnariskide valdkonnas

Uus juhend meretuuleparkide ja navigatsi...

Ilmunud on uus juhend MarCom töögrupilt 161 “Interactions Between Offshore Wind Farms and Maritime Navigation”. Juhend annab viited temaatilistele rahvusvahelistele konventsioonidele ja regulatsioonidele. Antud on juhtnöörid, kuidas määratleda sobiv ohutuskaugus erinevates olukordades. Kirjeldatakse elektromagnetilise kiirguse mõju raadionavigatsioonile ja -kommunikatsioonisüsteemidele. Välja tuuakse leevendavad meetmed, mida võiks kaaluda laevaliikluse ohutuse tagamiseks. Käsitletakse võimalikke ohuolukordi avamere tuuleparkides või […]