Skip to main content

Eesti PIANCi ajalugu

Eesti sai PIANCi täisliikmeks 2001. aastal. Enne seda oli üksikliikmena mõnda aega PIANCi töös osalenud Tallinna Sadam. Eestit esindavaks organisatsiooniks sai Veeteede Amet ja esimeseks delegaadiks peadirektor Andrus Maide. Veeteede Ameti nõunik Vaido Kraav osales CoCom ehk koostöönõukogu tegevuses. Liikmelisusest tõusis praktilist kasu eelkõige Veeteede Ameti spetsialistidele, kellele olid seeläbi kättesaadavad kõik PIANCi poolt välja töötatud juhendid, millest suuremat huvi pakkusid laevateede projekteerimist, süvendustöid jms puudutavad.

NordPIANC on üle aasta toimuv PIANCi liikmete Põhjamaade piirkondlik konverents, kus ettekannetel pööratakse suuremat tähelepanu meie laiuskraadide eripärale navigatsiooni korraldamisel ja sadamaehituses (jäätuvate merede probleemid). NordPIANC 2011 toimus Tallinnas. Eesti esindajad osalesid ettekannetega ka 2009 Reykjavikis, 2013 Oslos ja 2015 Lappeenrantas toimunud konverentsidel. Viimaste kohtumiste kokkuvõtted leiab siit.

10. veebruaril 2015 asutati mittetulundusühing PIANC Eesti. Sellega on loodud võimalused, et lisaks riiklikule esindatusele on nüüd võimalik PIANCiga liituda ka tegevusvaldkonnast huvitatud Eesti eraisikutel ja organisatsioonidel. Samuti avardab see võimalusi kaasa lüüa organisatsiooni sisulises töös ja saata komisjonide ja töögruppide juurde osalema Eesti spetsialiste. Eelkõige saab loodud ühingu kaudu suurendada koostööd ja infovahetust kogukonnas, et parim praktika, uued teadmised ja teiste maade kogemused jõuaks meie sadamate ja merendusspetsialistideni.