Skip to main content

Ilmus InCom WG 139 juhend “Values of Inland Waterways”

Juhend keskendub laevatatavate sisevete kasutusotstarvete kirjeldamisele ja ühetaolisele hindamisele nii navigatsioonilistest, keskkondlikest, majanduslikest, sotsiaalsetest kui muudest aspektidest lähtuvalt ning on muuhulgas kasutatav projektide tasuvusarvutustes, keskkonnamõjude hindamisel jms.

Juhendi infolehte saab vaadata siit.