Skip to main content

Uus juhend meretuuleparkide ja navigatsiooni vastasmõjust

Ilmunud on uus juhend MarCom töögrupilt 161 “Interactions Between Offshore Wind Farms and Maritime Navigation”.

  • Juhend annab viited temaatilistele rahvusvahelistele konventsioonidele ja regulatsioonidele.
  • Antud on juhtnöörid, kuidas määratleda sobiv ohutuskaugus erinevates olukordades.
  • Kirjeldatakse elektromagnetilise kiirguse mõju raadionavigatsioonile ja -kommunikatsioonisüsteemidele.
  • Välja tuuakse leevendavad meetmed, mida võiks kaaluda laevaliikluse ohutuse tagamiseks.
  • Käsitletakse võimalikke ohuolukordi avamere tuuleparkides või nende läheduses.

Rohkem infot pressiteatest.