PIANCis töötavad komisjonid:

  • InCom – Sisevete komisjon
  • MarCom – Merenduskomisjon
  • EnviCom – Keskkonnakomisjon
  • RecCom – Väikesadamate komisjon
  • YP-Com – Noored Spetsialistid