EnviCom – Keskkonnakomisjon

  • Tegeleb nii üldiste kui spetsiifiliste küsimustega navigatsiooni jätkusuutlikkuse ja keskkonnariskide valdkonnas, hõlmates kõiki PIANCi huvialasid, tegevusvaldkondi ja koostööprojekte.
  • Töötab välja ja pakub keskkonnateemalisi juhtnööre veetransporditaristu jätkusuutlikuse tagamiseks.
  • Teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega eelnimetatud valdkondades ja jagab veeliikluse ja keskkonnateemalist infot arengumaadele.

Komisjoni liikmete nimekiri, välja antud ja töös olevate juhendite nimekiri on leitavad komisjoni lehelt.

Algatus “Working With Nature”

Kliimamuutuste töögrupp – tegeleb küsimusega, kuidas kliimamuutused mõjutavad meresõitu ja sadamaid.