EnviCom – Keskkonnakomisjon

  • Tegeleb nii üldiste kui spetsiifiliste küsimustega navigatsiooni jätkusuutlikkuse ja keskkonnariskide valdkonnas, hõlmates kõiki PIANCi huvialasid, tegevusvaldkondi ja koostööprojekte.
  • Töötab välja ja pakub keskkonnateemalisi juhtnööre veetransporditaristu jätkusuutlikuse tagamiseks.
  • Teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega eelnimetatud valdkondades ja jagab veeliikluse ja keskkonnateemalist infot arengumaadele.

Komisjoni poolt välja antud juhendite nimekiri

Hetkel tegutsevad EnviCom-i töögrupid

Komisjoni liikmete nimekiri

Seisukohavõtt: PIANC Position Paper “Working With Nature”

Kliimamuutuste töögrupp – tegeleb küsimusega, kuidas kliimamuutused mõjutavad meresõitu ja sadamaid.