InCom – Sisevete komisjon

  • Tegeleb kõigi laevatatavate sisevete valdkonna küsimustega.
  • Arendab koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Komisjoni poolt välja antud juhendite nimekiri

Hetkel tegutsevad InCom-i töögrupid

Komisjoni liikmete nimekiri