InCom – Sisevete komisjon

  • Tegeleb kõigi laevatatavate sisevete valdkonna küsimustega.
  • Arendab koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Komisjoni liikmete nimekiri, välja antud ja töös olevate juhendite nimekiri on leitavad komisjoni lehelt.