RecCom – Väikesadamate komisjon

  • Tegeleb sportliku- ja hobimeresõidu küsimuste ning nende seostega kaubanduslikku jm meresõitu.

Komisjoni liikmete nimekiri, välja antud ja töös olevate juhendite nimekiri on leitavad komisjoni lehelt.

Annab välja auhinda PIANC Marina Excellence Design Jack Nichol Award (MEDA)