RecCom – Väikesadamate komisjon

  • Tegeleb sportliku- ja hobimeresõidu küsimuste ning nende seostega kaubanduslikku jm meresõitu.

Komisjoni poolt välja antud juhendite nimekiri

Hetkel tegutsevad RecCom-i töögrupid

Komisjoni liikmete nimekiri

Annab välja auhinda PIANC Marina Excellence Design Jack Nichol Award (MEDA)

Komisjonil on oma veebileht reccom.pianc.org