PIANC on erialaspetsialistide esinduskogu, kes on ühendanud jõud, et pakkuda ekspertinfot ja nõuandeid, kuidas tagada vesiehituse valdkonnas kuluefektiivne, usaldusväärne ja jätkusuutlik infrastruktuuri arendamine.  Asutatud 1885. aastal, on PIANC ka tänapäeval juhtiv partner valitsusasutustele ja erasektorile sadamate, laevateede ja rannikupiirkondade planeerimise, projekteerimise, arenduse ja hoolduse valdkonnas

Apoliitilise ja mittetulundusliku organisatsioonina toob PIANC kokku paljude maade parimad eksperdid tehnilistes, majanduslikes ja keskonnaalastes küsimustes, mis puudutavad veetranspordi infrastruktuuri. Organisatsiooni liikmeteks on nii riiklikud institutsioonid, ettevõtted kui ka huvitatud eraisikud.

PIANCil on liikmeid 65 riigist, sealhulgas 38 riiki on esindatud valitsusasutuste kaudu, 2 rahvusvahelist sisevete komisjoni, umbes 450 ettevõtet ja organisatsiooni (eraettevõtted, sadamad, uurimisasutused, ettevõtlusorganisatsioonid, jm) ja ligi 2000 üksikisikut. Aktiivset suhtlust peakorteri ja liikmete vahel aitavad hoida 25 rahvuslikku sektsiooni.

PIANCi liikmesmaad