Mittetulundusühingu PIANC Eesti eesmärgiks on:

  • toetada ühiseid püüdlusi laevateede ja sadamate projekteerimise, ehitamise, rekonstrueerimise, korrashoiu ja kasutamise parima praktika levitamisel;
  • pakkuda ühingu liikmetele juurdepääsu uusimatele erialastele teadmistele ja rahvusvahelistele kogemustele;
  • olla Maailma Veetransporditaristu Liidu (PIANC) Eesti esinduseks

PIANC (Maailma Veetransporditaristu Liit / The World Association for Waterborne Transport Infrastructure) on 1885. aastal asutatud tehniline erialaorganisatsioon peakorteriga Brüsselis, Belgias. Liidu roll seisneb standardite ja soovituste väljatöötamises nii veeliikluse infrastruktuuri rajatiste ja nende kasutamise valdkonnas kui ka mere ja sisevete laevateede, sadamarajatiste, lüüside, laevade ning nende kasutamisega kaasnevatele keskkonnakaitse küsimustele lahenduste otsimises.

Põhikiri (10.02.2015) (pdf)