Skip to main content

Kuidas sobitada sadamat ja roheala?

MarCom töögrupp 185 on avaldanud uue juhendi ‘Ports on Greenfield Sites – Guidelines for Site Selection and Masterplanning’. Rohkem infot pressiteatest.

Uus juhend meretuuleparkide ja navigatsi1

Ilmunud on uus juhend MarCom töögrupilt 161 “Interactions Between Offshore Wind Farms and Maritime Navigation”. Juhend annab viited temaatilistele rahvusvahelistele konventsioonidele ja regulatsioonidele. Antud on juhtnöörid, kuidas määratleda sobiv ohutuskaugus erinevates olukordades. Kirjeldatakse elektromagnetilise kiirguse mõju raadionavigatsioonile ja -kommunikatsioonisüsteemidele. Välja tuuakse leevendavad meetmed, mida võiks kaaluda laevaliikluse ohutuse tagamiseks. Käsitletakse võimalikke ohuolukordi avamere tuuleparkides või […]

Ilmus süvendusteemalise juhendi MarCom W

MarCom töögrupp 144 on välja andnud uue juhendi “Classification for Soils and Rocks for the Maritime Dredging Process – Abridged Field Version”. Tegemist on lühendatud versiooniga 2015. aastal ilmunud mahukamast juhendist ning see on mõeldud eelkõige välitöödel osalevatele geotehnikutele jt. Täpsem selgitus pressiteates.

MarCom andis välja kaks uut juhendit

MarCom-ilt ilmus kaks uut juhendit: WG 196 “Criteria for the Selection of Breakwater Types and Their Related Optimum Safety Levels”. Pressiteade koos sisukirjeldusega asub siin. WG 162 “Recommendations for Increased Durability and Service Life of New Marine Concrete Infrastructure”. Pressiteade koos sisukirjeldusega asub siin.  

LNG-terminalide teemal uus juhend

MarCom WG 172 töö tulemusel on ilmunud uus juhend “Design of Small to Mid-Scale Marine LNG Terminals Including Bunkering”. Rohkem infot juhendi sisu kohta leiab pressiteatest.

Uus juhend naftatoodete terminalidest

MarCom töögrupilt nr 153 ilmus uus juhend “Recommendations for the Design and Assessment of Marine Oil and Petrochemical Terminals”. Juhendi tutvustust saab lugeda pressiteatest. Naftatoodete terminalid on oma olemuselt kõrgema ohu allikad ning risk suureneb koos rajatiste vanusega. Juhend selgitab, mida tuleb silmas pidada nii uute terminalide planeerimisel ja rajamisel, kui ka olemasolevate käitamisel ja […]

Ilmus MarCom WG 152 juhend “Guidelines f

Juhendi eesmärgiks on anda soovitusi kruiisiterminalide projekteerimisel parima funktsionaaluse saavutamiseks, arvestades selle spetsiifilise valdkonna vajadusi ja soove nii tehniliste lahenduste, turvanõuete kui teenuste osas. Juhendi infolehega saab tutvuda siin.

Ilmus uus süvendusteemaline juhend

  MarComi töögrupp 144 sai valmis uue juhendi “Classification of Soils and Rocks for the Maritime Dredging Process”. See vahetab välja vana, 1984. aastast kasutusel olnud dokumendi. Juhendi koostajad nendivad, et kuigi juhendis antav põhjalik lähenemine on sageli vastuolus igapäevase praktikaga, kus piiranguid seavad nii aeg, raha kui tehnoloogia, siis arvestades pinnase omaduste suurt mõju […]