Skip to main content

NordPIANC 2017

Põhjamaade koostööseminar

NordPIANC 2015

Põhjamaade piirkondlik konverents.

NordPIANC Soomes

NordPIANC Soomes

21.-23. septembrini 2015 toimus Soomes, Lappeenrannas NordPIANCi konverents. Iga kahe aasta järel erineval põhjamaal kogunevad pianclased ja erialaspetsialistid pööravad suuremat tähelepanu just jäätuvate merede äärsete maade probleemidele navigatsiooni ja sadamaehituse korraldamisel. Osales 47 aktiivset kolleegi Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt, Belgiast ja Eestist. Väljasõidul Saimaa järvistule kuulati ettekannet hüdrograafilistest mõõdistustest järvedel ja kanalis, vaadeldi navigatsioonimärgistust, […]