Skip to main content

Ilmus uus süvendusteemaline juhend

 

MarComi töögrupp 144 sai valmis uue juhendi “Classification of Soils and Rocks for the Maritime Dredging Process”. See vahetab välja vana, 1984. aastast kasutusel olnud dokumendi.

Juhendi koostajad nendivad, et kuigi juhendis antav põhjalik lähenemine on sageli vastuolus igapäevase praktikaga, kus piiranguid seavad nii aeg, raha kui tehnoloogia, siis arvestades pinnase omaduste suurt mõju süvendus- ja täitetöödele, on äärmiselt oluline piisavate alusteadmiste olemasolu selle valdkonna kohta, mida nimetatud juhend ka pakub.

Rohkem infot PIANCi pressiteatest.