Skip to main content

Nõukogu koosolek

Esimese poolaasta korraline nõukogu koosolek PIANCi peakorteris, millele eelnevad nädala jooksul komisjonide ja töögruppide koosolekud. Eesti esindajad osalevad lisaks nõukogule RecCom-i ja töögrupp 181 nõupidamistel.