Skip to main content

De Paepe-Willems Award 2018

PIANCi peakorter on välja kuulutanud konkursi 2018. aasta De Paepe-Willems auhinna saajate leidmiseks. Oodatakse noorte (vanus vähem kui 40 aastat 31.12.2017 seisuga) teadustöid organisatsiooni tegevusvaldkonnaga seotud teemadel, eelkõige praktiliste ülesannete uudseid, originaalseid tehnilisi lahendusi. Lühikokkuvõtteid esitatavatest töödest oodatakse 31. augustiks 2017. Terviklike tööde esitamise tähetaeg on 30. september 2017. Žürii annab välja kolm auhinda (4000 […]

PIANC ja ICOMIA ühine töögrupp väikesada

Koostöös ICOMIAga (International Council of Marine Industries Association) alustab töögrupp 202 eesmärgiga panna kokku juhend “Influence of Recreational Navigation Infrastructures (RNI) on Waterfront Projects”. Ettepanekuid ekspertide osalemiseks töögrupis oodatakse 30. maini 2017. Huvi korral palume ühendust võtta PIANC Eesti juhatusega info@pianc.ee Töögrupi lähteülesanne on kirjeldatud siin tor_202.

MarCom andis välja kaks uut juhendit

MarCom-ilt ilmus kaks uut juhendit: WG 196 “Criteria for the Selection of Breakwater Types and Their Related Optimum Safety Levels”. Pressiteade koos sisukirjeldusega asub siin. WG 162 “Recommendations for Increased Durability and Service Life of New Marine Concrete Infrastructure”. Pressiteade koos sisukirjeldusega asub siin.  

Kaks uut InCom’i töögruppi loomisel

PIANCi peakorter annab teada, et loomisel on kaks uut InCom’i töögruppi: WG 197 “Small Hydropower plant in Waterways” WG 198 “Saltwater Intrusion Mitigations and Technologies for Inland Waterways” Tõenäoliselt ei ole kumbki teema Eesti huviliste jaoks sellise tähtsusega, et töögrupis osaleda ja jääme ootama valmivaid juhendeid. Kui kellelgi on siiski suurem huvi teemapüstituste vms kohta, […]

Uus juhend naftatoodete terminalidest

MarCom töögrupilt nr 153 ilmus uus juhend “Recommendations for the Design and Assessment of Marine Oil and Petrochemical Terminals”. Juhendi tutvustust saab lugeda pressiteatest. Naftatoodete terminalid on oma olemuselt kõrgema ohu allikad ning risk suureneb koos rajatiste vanusega. Juhend selgitab, mida tuleb silmas pidada nii uute terminalide planeerimisel ja rajamisel, kui ka olemasolevate käitamisel ja […]